SOLEFFEKT

SOLEL

Verkningsgrad
17,3%(1/5,8)

Sthlm uppmätt
in 115W/m2
ut 20W/m2
8760h*20W
=175kWh/m2

Luleå beräknat
in 96W/m2
ut 16,5W/m2
8760h*16,5W
=145kWh/m2

Kreta beräknat
350kWh/m2

Soleffekt:
G=I*sin(h)+D
G=global
I=direkt
D=diffus
h=solhöjd

SOLFÅNGARE

VÄTSKEVÄRME

Verkningsgrad
40-70 %
sparar in
400-700 kWh/m2
i Sthlm och
800-1400 kWh/m2
på Kreta

Panelsnö som
ligger kvar
eller rimfrost
kan ge 5-15 %
extra tapp på
uteffekten
utslaget över
hela året.

Tomas 171222

MOBIL KATALOG